Hochstenbach Psychologie

Hochstenbach Psychologie is een psychologiepraktijk voor de generalistische basiszorg.

U kunt terecht voor behandeling van verschillende psychische problemen zoals:

  • Depressiviteit
  • Overspanning
  • Burnout
  • Rouwverwerking
  • Trauma’s.

Afhankelijk van de problematiek, draaglast, draagkracht en het contact met u als cliënt, wordt een inschatting gemaakt welke behandeling het meest passend is. Deze behandeling wordt met u in het eerste gesprek besproken.

In de behandelingen wordt het KOP-model gevolgd, dat aangeeft dat Klachten het gevolg zijn van het inwerken van Omstandigheden en Persoonlijkheid op elkaar. Deze behandeling is eclectisch: dat wil zeggen, dat elementen van Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Interpersoonlijke Therapie, EMDR en re-scripting toegepast worden.

De zorgzwaarte/diagnose bepaalt of de therapie valt onder de zgn Basis Kort, Basis Middel of Basis Intensief. Meer hierover vindt u onder het kopje: Procedure

Hochstenbach Psychologie werkt intensief samen met de huisartsen in Delft, GGZ Delflanden en Fysiotherapie Brahmslaan.

Let opDe gemiddelde wachttijd is regelmatig 10 weken. Voor een specifieke behandeling, zoals EMDR-therapie, kan dit oplopen tot wel 12 weken. Op dit moment zal ik geen intakes meer doen voor september 2024.